Grundlegende Techniken

Nikkyo

Sankyo

Yonkyo

Iriminage

Shionage

Kotegaeshi

Tenchinage

Kokyunage

Kokyuho

Ushiro - Griffe von hinten

Suwari Kokyuho